• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Tankar för dagen

  Vårt bidrag till att göra världen hållbar!

  ”Arise kärnverksamhet består i att skapa förnybar energi genom en ständig utveckling av den rena och effektiva vindkraften. Detta är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna och att göra världen hållbar.”

  Så skriver Arise AB på sin hemsida http://www.arise.se/sv/vart-bidrag-till-att-gora-varlden-hallbar

  Med dessa och liknande floskler kan natur/miljöförstörelse och mänskligt lidande ursäktas. Och inte bara av Arise, tyvärr!

  Storskalig vindkraft klassas de facto om miljöfarlig verksamhet. Det är alltså medelst miljöfarlig verksamhet som världsmiljön enligt Arise skall räddas.

   

  På företagets hemsida läser vi vidare under

  Parker under utveckling: http://www.arise.se/sv/vindkraftutveckling-0

   

  Finnåberget – Ragunda och Sollefteå kommuner

  Beräknat antal turbiner: 20-25

  Status i projektet: Under prövning hos Länsstyrelsen.

   

  Ranasjöhöjden & Salsjöhöjden – Sollefteå kommun

  Beräknat antal turbiner: 40 resp. 25

  Status i projektet: Lagakraftvunnet tillstånd, arbete med linjekoncession pågår för projektets genomförande.

   

  I Sollefteå kommun avser Arise AB enligt ovan att exploatera Finnåberg, Salsjö och Ranasjö.

  Arise AB är ett börsnoterat företag. Du och jag kan investera i detta företag….köpa aktier.  Vad innebär det att företaget är börsnoterat? Vad får företaget att gå bra och därmed öka vinsten för aktieägarna? Ja, det viktigaste måste ju vara att generera energi även om företaget även köper och säljer vindföretag och utvecklar en del. Men till syvende och sist så kan man inte göra bra affärer om inte själva basen, energigenereringen fungerar. Och för att det skall ske krävs vind. Ju mer det blåser (inom vissa gränser) och ju längre perioder av god vind dess mer energi.

  Men vi vet också att de ljud, som alstras av verken, påverkar många närboende människor väldigt negativt. Man riskerar  sömnproblem och andra följdsymptom. Hälsan drabbas. Detta vet givetvis även alla exploatörer men de väljer att ignorera problemet. Och det är ju illa nog. Men att en aktieägare…Du eller jag eller någon annan…. skall tjäna pengar på andra människors försämrade livssituation och ohälsa och att vi dessutom tjänar mer om det blåser mer och ljudsituationen för de drabbade därmed förvärras det tycker jag är problematiskt ….för att inte säga direkt oetiskt.

  Vindkraftbolag anses av någon outgrundlig anledning tillhöra de etiska företagen. De skall ju enligt egen utsago ”rädda världen”. Samtidigt säger ju det sunda förnuftet att de är alldeles oerhört oetiska när det kommer till negativ påverkan på närboende människor och f.ö. hela den aktuella drabbade miljön. Och mer oetiskt blir det ju mer det blåser och ju mer aktieägarna därmed tjänar. Aktieägarna spekulerar helt enkelt i människors försämrade hälsa och livsbetingelser.

  Är inte detta ett etiskt dilemma?

  /Tarabrita

   

  En kommentar till “Tankar för dagen”

  1. Anita says:

   Vindbolagen, aktieägarna och myndigheterna vet inte vad etik är..

  Lämna en kommentar