• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flakaberget nästa!!!!!!!!!

   

  Vindkraftmaffian är verkligen på hugget nu; Först offentliggjorde FORSCA sin avsikt att sondera terrängen inför en ny ansökan om storskalig vindindustri i Fängsjö/Storsjöjöjden. Därefter kom Jämtkrafts planer på Hocksjön och nu erfar vi att Flodin m.fl. går till förnyat angrepp på Flakaberget och Nallkullen.

   Det har varit tyst om Flakabergsexploatering  sedan Flodin som ombud arrangerade en symbolisk igångsättning av det projektet. Bygglovet höll nämligen på att löpa ut.

  Enligt dokument, som jag i dag erhållit från länsstyrelsens diarium, planerar nu ett företag , Mitt Vind AB, att exploatera Flakaberget på ett sätt som fordrar tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Enligt dagsfärsk information från Bolagsverket finns det inget företag, som heter Mitt Vind AB. Intressant att notera är alltså att Flakaberget nu riskerar en storskalig vindindustri i st för den av kommunen förut godkända mellanstora bygglovsexploateringen. Och att denna storskaliga exploatering planeras av ett företag, som inte finns.

   

  Dokumenten är offentliga:

  Till                                                                                                                                                   2019 01 29

  LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND     DANIEL YNGSELL

  SOLLEFTEÅ KOMMUN        ULLA ULLSTEIN   HANNA WÖRMAN

  FRÅN

  LUNG VIND AB        HANS-ERIK FLODIN

  MITT VIND AB        DAG MELKERSSON     P-O  SÄTERHALL  

   

  SAMRÅD  INFÖR  TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR 2 VINDKRAFTSPROJEKT I VÄSTRA ÅNGERMANLAND

  Härmed anhåller ovan nämnda bolag om att få hålla samråd med  Länsstyrelsen  Västernorrland och Sollefteå kommun inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekt Nallkullen i Lungsjön och projekt Flakberget  N om NorrMoflo / O om Sundmo.

  Båda projekten har giltiga bygglov med startbesked men har nu för avsikt att ” uppgradera” projekten till  godkända tillstånd.

  Vi har inget emot att hålla dessa samråd samma dag för att underlätta för er på Kommunen o Länsstyrelsen om ni så önskar. Om ni önskar syn på plats så kan vi ordna lokal för sammanträdet

  Vi har ett önskemål om att samrådet hålles  någon av de uppräknade dagarna såsom

  28 februari, 1 mars , 4 mars eller 5 mars.

  Underlag för samråden  kommer att skickas ut inom kort.

  Med vänlig hälsning

  Hans-Erik Flodin       Dag Melkersson    P-O   Säterhall

   

   

   

   

  Från:                                  “Hans-Erik Flodin” <vindkraft@telia.com> Skickat:                          

    Wed, 6 Feb 2019 13:51:30 +0100 Till:                                     “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se> Ämne:                               Möte den 5 mars i Västra Ångermanland

  Hej Daniel!

   

  Undrar över vårt samrådsmöte den 5 mars för tillståndsansökan av Nallkullen ( Lungsjön)och Flakaberget? Har pratat med Sollefteå kommun /Ulla Ullstein om mötet och de kunde och ville vara med!

   

  Undrar bara hur/var/tid  vi möts och i vilken ordning vi skall titta på projekten var tycker ni vi skall ha den teoretiska genomgången.   Angående  Flakaberget så kommer verken att synas mest från Sundmo by?! För Nallen så är det ju Lungsjön o Hocksjön som gäller!

   

  Vi kan ju rekommendera rutt o plats för teoretiska genomgången och ev. var lunch kan intagas om ni så vill !

  Med vänlig hälsning Hans –Erik Flodin

   

   

   

  Från:                                  “Yngsell Daniel” Skickat:                           

   Thu, 7 Feb 2019 13:32:17 +0100 Till:                                     “‘vindkraft@telia.com'” <vindkraft@telia.com> Ämne:                               Samråd enligt 6 kap. miljöbalken Bilagor:                             4-7 Utredning kulturmiljö – rekommendationer.doc, 4-1 Att söka tillstånd miljöfarlig verksamhet.pdf, 4-3 Agenda samrådsmöte.docx, 4-4 Protokoll från samrådsmöte med myndigheter.docx, 4-5 Bilaga 1 Fokusdelar vind.docx, 4-2 Att söka tillstånd för vindkraft.pdf, 4-8 Utredning rennäring – rekommendationer.doc

  Hej, 

  Länsstyrelsen Västernorrland har mottagit er inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken, avseende vindkraftparker, i Sollefteå kommun.

   

  Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1093 -2019. (Nallkullen) Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1094 -2019. (Flakaberget)

   

  Vi avser att ha med oss matsäck för dagen. Vi föreslår att vi börjar med att ses vid ett platsbesök (exempelvis Lungsjön och Hocksjön) direkt på förmiddagen, sedan åker vi till nästa platsbesök (Exempelvis Sundmo). Därefter tar vi oss till lokalen för teoretisk genomgång. Vi håller för matsäck vid lämplig tid. Vi avser att köra från Härnösand vid 07:30 och kan då vara vid första platsbesöket vid 10:00.

   

  Ni ordnar en lokal i närheten för att underlätta resan mellan platsbesöken och lokalen. (Lokal med faciliteter så som toalett och matplats)

   

  Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.

   

   

  Till detta meddelande finns nedanstående dokument bifogade. De är tänkta att ge stöd och underlätta den fortsatta samrådsprocessen.

   

  – Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information.

   

  – Agenda för samrådsmöte med myndigheter En struktur till dagordning som länsstyrelsen anser bör användas vid sökandens samrådsmöte med myndigheter.

   

  – Checklista för vindkraft En lista över de fokusdelar/fokusområden som länsstyrelsen anser behöver lyftas/diskuteras under samrådet

   


  Spindeln i nätet:

  Kommentarer: Observera att som vanligt är det Flodin, som övergripande sköter allt detta. Adressen vindkraft@telia.com är tydligen Flodins mailadress, dit länsstyrelsen sänder sitt svar.

  Reflektion:

  • Var går gränsen för hur lågt en människa kan sänka sig för pengar?
  • Nya ÖPn omöjliggör storskalig vindkraft på Flakaberget innan nya energiplanen fastställts och kommit fram till ngt annat.
  • Nya ÖPn har identifierat ett område inom vilket miljöfarlig verksamhet ej skall få finnas. Flakaberget ligger i detta skyddade område.
  • Rennäringen brukar det ibland tas hänsyn till. Ohredahke sameby på vars mark Flakaberget planerats, har hittills tyvärr kommit överens med Flodin och andra exploatörer.
  • Skyddsvärda fåglar verkar det enligt en massa observationer krylla av. Men det hjälper inte mycket om ingen av observationerna dokumenteras och meddelas berörd myndighet. Rätt avdelning på länsstyrelsen. BÄTTRING!!!!!

   


  Flakabergets tidigare vindhistorik finns att läsa på denna länk.

  /Brita Isaksson

   

  3 kommentarer till “Flakaberget nästa!!!!!!!!!”

  1. Björn ST Wiklund says:

   Hej

   Följer vindutbyggnaden runt om i Norrland…. och förfäras över vad som händer…. senaste jag följer är Ripfjället och där kommer det att bli en rådgivande folkomröstning i vår… samt lite andra saker som också blivit “fort och fel och i det dolda”….

   Har ni länlkar till planerna för dessa anläggningar i Flakaberget… Antal verk storlek såg 280meter…. och är nyfiken på antal verk, storlek, installerad effekt, förväntad produktion, areal för området (ytan ) osv….

  2. Björn ST Wiklund says:

   Hej igen läste samrådspapperna….. 5-7MW per verk och max 7 verk ger 150GWh
   5MW ger med verkningsgrad 33% 100GWh
   7MW ger med verkningsgrad 33% 140GWh…..

   Landbaserad vindkraft är idag det billigaste sättet att bygga ny elproduktion med produktionspriser på mellan 30 – 40 öre/kWh. Det gör att det på rent kommersiella grunder inte är intressant att bygga nya kärnreaktorer. Inte ens med subventioner, som vi naturligtvis betalar blir vindkraften lönsam.
   Det som gör vindkraften mer lönsam eller ens lönsam är alla subventioner som f.n. ligger på cirka 20öre/kWh så även med elpris på 0 så tjänar vindbolagen med sin förtur 20öre/kWh….

   För vad bryr sig folk i Röån om den globala elförsörjningen… okk btw redan nu så exporterar vi all el från vind och vi skickar alltså med 20öre/kWh till tyska elkunder…..

   Förutom att vindbolagen varken betalar för nätutbyggnaden eller för den delen reserveffekten….

   The math:

   Vind kostnad 50miljarder för 3GW

   Kärnkraft 50miljarder för 1GW

   Vind kostar mer?

   Nja verkningsgrad för vind 30%

   Vind kostnad 50miljarder för 1GW plötsligen
   dvs samma kostnad?
   Nja vind LC 20år, kärnkraft 60år
   Vind kostnad 50miljarder för 1GW i 20år

   150miljarder för 1GW i 60år

   kärnkraft 50miljarder för 60år…..
   Vind kostar 3gånger kostnaden för kärnkraft……

  3. Björn ST Wiklund says:

   Hej 3:e gången.

   Någon som vet vad arrendet ger?

   FEI sades att på Ripfjället skulle det ge 4% av bruttointäkten till bolaget, med en tänkt produktion och 33öre/kWh producerat…. fördelat på markägarna dock störst markägare kommunen iofs….

   någon borde ju dels fråga markägarna i Röån vad de får eller informera om Ripfjället iaf….

   och hur mycket man räknar med att återställandet av marken kostar….. tips 5miljoner per verk
   bolagen brukar ju skriva arrendeavtal som begränsar deras åtagande och iofs självklart….. men de som arrenderar ut skall naturligtvis säkra, hur man nu gör det, att de får de som utlovats…..

   MEN N.B. med elpriset 0öre/kWh får markägarna inte något för den elen men bolaget får givetvis det certifikatet ger…

  Lämna en kommentar