• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Vindkraftsetablering norr om Betarsjön

  krokusbla3 

  NordanVind vindkraft AB vill sätta upp 22 vindkraftverk på höjderna norr om Betarsjön. Enligt planerna skall de uppföras på Bodvallberget (8 verk), Kärmsjöhöjden( 4 verk) och Stuguvattenkälen( 10 verk). Ärendet ligger nu hos länsstyrelsens tillståndsmyndighet. En annons i TÅ kommer att meddela länsstyrelsens bedömning. Det gäller alltså att ha ”stenkoll”, om man vill veta vad som pågår. På kommunens hemsida finns ingenting om alla förestående, påbörjade vindkraftsprojekt. Transparensen i dessa frågor är obefintlig. Demokrati??????

  Innan Du läser vidare så kan Du kolla på länken nedan så får Du se hur ett fackverk reses till förförisk musik och med tjusiga panoramaglidningar.

  ”Allting går att sälja med mördande reklam”

   Det är just fackverk,”Eiffeltorn”, som planeras ovan Betarsjön (om jag är rätt informerad)

   http://www.fuhrlaender.de/knowhow/rekord.html

  Jaha! Det där såg väl roligt ut. En ”våt dröm” för många gubbar kanske. Kan ju bli spännande att uppleva på plats. MEN: (med risk att låta som Tony Irving)

  Ur en rapport från ELFORSK Juli 2010

  ”Tall towers for large wind turbines. Report from Vindforsk project V-342 Höga torn för vindkraftverk” författad av Engström, Tomas Lyrner, Manouchehr Hassanzadeh, Thomas Stalin, John Johansson

   kan man läsa:

  ”Till följd av den mycket stora tornbasen får fackverkstorn den lägsta vikten och kostnaden av alla torn. De hittills högsta vindkraftverken har försetts med fackverkstorn. Fördelarna motverkas av nackdelar som kan vara lika stora. Antalet skruvförband i ett fackverkstorn är mycket stort och kräver periodisk tillsyn. De dynamiska egenskaperna är svåra att kontrollera. Vid isbildning kan ispåslaget i extrema fall bli så stort att det hotar vindkraftverkets existens. Egenskaperna med hänsyn till arbetarskydd kan vara tveksamma. Slutligen är de visuella egenskaperna kontroversiella”

  Om NordanVind vindkraft AB:

  ”Vår affärsidé är inte att äga, men att skapa förutsättningar för vindkraft. Det vill säga; söka alla tillstånd som behövs, skaffa markarrendesavtal, göra nödvändiga undersökningar, vindmätningar mm.”(ur protokoll från SAMRÅDSREDOGÖRELSE – PROJEKT KÄRMSJÖN. Samråd med närboende och markägare Junselevallen, Vallencia måndagen den 28 november 2011 kl. 1830)

  Vid samrådsmötet framkom även att det verkar bli en ägare till samtliga verk. Jag frågade via telefon exploatören Flodin bl.a. om vem denna köpare är men det ville han inte tala om.

  ”Så det är hemligt?

  Nej se hemligt var det inte men han ville inte tala om vem det var.

  ”Jamen, då är det ju hemligt.”

  Men se det var det inte och det är väl upp till honom hur han definierar ordet  HEMLIGT. Andra människor kan ju ha en annan tolkning.

  Angående isbildningsrisken ansåg Flodin (på samrådsmötet) att det bästa är att ha uppvärmda vingar,  för att eliminera nedfallande is och för att slippa produktionsstillestånd. De verk dom avser att sätta upp har en isvarnare på maskinhuset som stoppar verket vid obalans på grund av is och som värmer upp vingarna innan återstart.

   Inom expertisen finns det ännu frågor om hur väl detta fungerar:

  “Mycket har gjorts men det återstår fortfarande en lång väg att gå innan isbildning på vindkraftverk är under kontroll”, avslutar meteorolog René Cattin i en rapport :

  Icing on Wind Turbines (elforsk report 12:13) 2012

  http://winterwind.se/2012/02/%C2%A8for-every-rule-there%E2%80%99s-an-exception-%C2%A8/

   Vidare:

  (Utdrag bl.a. ur ett par presentationer vid ”Vintervinds konferens i Piteå 3-4 februari 2010”.)

  Göran Ronsten uppgav även, att han tror att problemet med nedisning är underskattat och att nedisningsproblem är mycket svårare på 100 meters höjd än vi har i kraftledningshöjd. Dessutom uppgav Göran Ronsten bl.a. också, att ”andra problem är att isstycken kan lossna och givetvis orsaka skador om människor träffas”.

  ”Ljudet från vindkraftverken har också en tendens att öka i samband med nedisning.”

  Nedisning och avisning är alltså enligt vindkraftsbranschen själv, fortfarande ett olöst problem!

  Beträffande kommunens vindbruksplan framkom vid samrådsmötet att det planerade vindkraftsområdet finns med i den reviderade vindkraftsplanen som kommer efter sommaren 2012.

  Det var väl bra att få reda på. Vad kommer mer där? Var är informationen till oss andra?

   NordanVind vindkraft AB och VäktarenVind AB (samma ägare, samma upplägg) har många projekt på gång i närheten ex. Ranasjöhöjden, Grönbäcksklippen, Kufloberget, Norra Salsjöhöjden, Isbillen-Kullmyra, Nallkullen och Storberget i Ramsele.

  Detta är vad man hittar om man söker på nätet. Hur mycket annat (som man verkligen kan beteckna som HEMLIGT för alla utom explatörerna och Sollefteå kommuns tekniska kontor), som är på gång vet vi ej. Och skall väl inte veta heller, antar jag.

   Om att Lungsjöbor protesterar mot vindkraftverk kan Du läsa på  TÅ:

  http://allehanda.se/start/solleftea/1.2571431-lungsjobor-protesterar-mot-vindkraftverk

   Därmed avslutas min miniserie om vindkraft. Våren är på gång och det finns massor att göra.

   vitkrokus

   Glad Vår!!!!

  /Tarabrita

  En kommentar till “Vindkraftsetablering norr om Betarsjön”

  1. Lars Eric says:

   Man blir något knäsvag av det här videoklippet…. I flera bemärkelser…!

  Lämna en kommentar