• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Om riskerna för markägare, som tar emot vindkraft

  I dagens TÅ kan vi läsa en utmärkt insändare om de ekonomiska riskerna för markägare i samband med att vindkraftverken skall demonteras och exploaterade områden återställas.(vilket ju iof sig inte ens är helt möjligt)

  Den finns även att läsa  på “Snurrigt” för alla som inte har TÅ

  I inlägget på “Snurrigt” och insändaren i TÅ refereras till miljökonsult Martin Atterby:

  Atterby skrev en rapport på uppdrag av Energimyndigheten år 2008, där han bland annat pekade på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftsbolagen. Atterby menar att systemet inte fungerar. Tyvärr väckte rapporten ingen större uppmärksamhet.

  ”När vi var klara med den lades den tyvärr i en skrivbordslåda”, konstaterar han. ”Man ser ansvarstaganden när det gäller nedmontering som en kostnad och någon måste stå för den. Då vill man inte flagga för det i onödan, man vill istället främja vindkraftsutbyggnaden. Man vill inte stå i vägen för den gröna ekonomin.”

  Hans uppfattning i detta ämne finns redovisade  på EFNs hemsida.(06 oktober 2014 )

  EFN står för Ekonomi- och FinansNyheterna

  EFN (tidigare Handelsbanken TV) är en webb-tv-kanal med fokus på ekonomi. EFN står för Ekonomi- och Finansnyheter. Kanalen grundades 2011 och är idag ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken.(Wikipedia)

  Se Martin Atterby (och framför allt hör hans uppfattning) under rubriken: Vindkraftverk blir förr eller senare gamla och måste då demonteras. Två frågor som då dyker upp är: Vad kostar det? Vem ska betala för det?

  Ranasjö vindindustri står nu inför den slutliga prövningen Mark och Miljööverdomstolen. I samband med detta skall det avgöras om prövningstillstånd beviljas.

  Nedanstående står i MPDs beslut beträffande Ranasjös tillståndstid och återställningskostnader

  Ur Miljöprövningsdelegationens beslut:

  1.Senast tre månader efter driften av ett eller flera vindkraftverk, slutligen upphör ska Bolaget redovisa en avvecklingsplan för verksamheten till tillsynsmyndigheten. Planen ska bl.a. redovisa hur och inom vilken tid vindkraftverk ska nedmonteras, transporteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Avvecklingen ska vara genomförd i sin helhet vid tillståndstidens utgång.(Tillståndet gäller enligt MPDs beslut till och med den 31 december 2051.)

  3. Därutöver ska Bolaget ställa ekonomisk säkerhet för avhjälpande och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda med ytterligare 350 000 kronor för varje vindkraftverk som uppförs. Denna säkerhet får ställas etappvis, men vindkraftverk med tillhörande fundament får inte börja uppföras förrän säkerhet för hela den etapp som de ingår i har godkänts av miljöprövningsdelegationen.

  De, som drabbas av Ranasjö vindindustri vet ej vem/vilka/vad, som kommer att stå som ägare efter att Flodin har sålt ut området. (Bara det är ju absurt. Att en privatperson kan…. FÅR… sälja ut deras närområden. Och alla instanser ger honom dessutom denna rätt MOT de drabbade. Tidigare har han bl.a. sålt ut till japaner(Eustrasalt i Sidensjö)).

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar