• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Sveket i Ranasjö

  Tidningen Ångermanland har i dag publicerat nedanstående insändare från Per Fahlén

  Sveket i Ranasjö

  En artikel i TÅ (2018-01-19) berättar att de boende i Ranasjö har nekats prövningstillstånd beträffande den planerade vindindustrin. Över hela kommunen upprepas samma sak; i stället för att hantera sakfrågorna lägger myndigheterna fokus på att konstruera skäl för förvägra medborgarna deras lagliga rätt att få sin sak prövad. Sollefteå kommun har ett särskilt ansvar. Kommunen har sagt ja till de flesta förslag till vindindustrier trots stor kritik från berörda medborgare och utan några faktaunderlag.

  I en intervju med EFN menar Åsa Sjödén (ÅS), kommunstyrelsens ordförande, att en viktig del i varför så många vindkraftsexploatörer kommit till Sollefteå är att kommunen tidigt hade en översiktsplan för vindbruk (2008). Men i den planen är Ranasjö utpekat som direkt olämpligt för vindkraft; citat: ”Landskapsbilden längs Fjällsjöälven tillåter inte större vindkraftetableringar på grund av sin småskalighet och komplexa natur. Många boende finns längs älven som också är av stort intresse för friluftsliv.”

  Det mesta av vindindustrierna i Sollefteå kommun har fått tillstånd i strid med den gällande planen från 2008 och på Vaberget beviljades t.ex. tillstånd utan att det ens fanns en färdig ansökan (inte heller Vaberget bedömdes lämpligt för storskalig vindkraft i 2008 års plan). Eftersom kommunen saknar kompetens görs ingen egen bedömning av ansökningarna (både Länsstyrelsen och revisionsfirman P & W påpekar kommunens brist på kompetens). I besluten kopieras bara exploatörernas skrivningar. Sollefteå kommun har burit sig skamligt åt; okunnigt och hänsynslöst mot ortsbefolkningen.

  ÅS hoppas mycket på en ny serverhall i Långsele. Men vill man ha den typen av industri bör man undvika att kraftigt höja elkostnaderna och sänka nätkvalitén genom en enorm vindkraftsutbyggnad. Den satsning på ”fördyrbar” el från sol och vind, som Sverige bedriver, har medfört att våra elkostnader gått från att vara bland de lägsta i världen till att nu snabbt närma sig de högsta i Europa. Sedan flera år måste vi subventionera den elintensiva industrin. Ska kommuninnevånarna subventionera den tänkta serverhallen?

  ÅS hoppas också på att få ett bidrag på några miljoner från staten för att man ställt upp med att ödelägga naturen i kommunen med vindindustrier. Men bara den höjning av nätavgiften som gjordes i somras p.g.a. påbörjad anslutning av vindkraft kostar kommunmedborgarna mycket mer. Och den höjningen är bara början. De eventuella bidrag kommunen kan få bör gå till att kompensera dem som får sin livsmiljö fördärvad och kanske måste flytta eller blir tvingade att upplåta sin mark för all ny elöverföring (i stort sett helt utan ersättning!).  

  Per Fahlén

  Lämna en kommentar