• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Vindkraft till varje pris?

  Redan nu, innan Mittvind sänt in sin ansökan till Länsstyrelsen, har S tillkännagivit att de inte kommer att ge sitt bifall till Flakabergsexploateringen. S stöder sitt beslut på gällande översiktsplan, som fullständigt klart utesluter ny storskalig vindkraft.

  Västrainitiativet(VI) har kommit till makten just pga vindkraftfrågan. Det är därför troligt att även det partiet är emot Flakabergsindustrin. Tillsammans med S utgör dom alltså nu en majoritet i fullmäktige mot Flakabersindustrin. 

  Varför går inte VI, S och V redan nu ut och tillkännager att de står enade emot denna etablering???

  Det skulle ju bespara såväl Mittvind som lokalbefolkningen ytterligare prövningar och kval.

  Kanske är de inte eniga. Kanske är C och/eller V beredd att ignorera kommunens ÖP och tillåta Mittvinds miljövidriga förstörelse av Flakaberget. Kanske är det även andra krafter…… från kommunens näringslivsenhet och Energidalen AB, som påverkar.

  Kan det vara som så att Vs klimatfrälsarevangelium väger tyngre än både demokratiskt fattade beslut och grundläggande vänsterideologiska värderingar? Att understödja profithungriga exploateringsföretags kolonisering av Norrland, att bereda vägen för vindpatronera, att svika svaga grupper som de närboende drabbade…..denna omvända Robin Hoodpolitik…. allt detta är så svårförståeligt för en fd vänstersympatisör. Det känns som att förlora sin barnatro. Men framför allt är det ju så extremt cyniskt.

  Och C? Är det den nyliberala, ”företagsvänliga” ideologin, som får C att tveka. Men det borde väl finnas gränser även för den ”fria företagsamheten”. Man borde väl i anständighetens namn efterleva demokratiskt fattade beslut? Eller är det pga av att Maud Olofsson sitter i styrelsen för Arise och att Salsjös/Ranasjös genomförande sägs vara delvis beroende av att Flakaindustrin byggs. Det var Flodin, som sökte och fick tillstånd för Ranasjö/Salsjö och det är även Flodin som ”vabbat” Flakaberget. Bl.a hade han fullmakt från det dåvarande ägarföretaget att ombesörja den symboliska igångsättningen av bygget, ngt. som fordrades för att inte bygglovet skulle ha gått ut i december 2016. Så nog har Flodin insett betydelsen av att Flakaberget exploateras för att ro i hamn Ranasjö/Salsjö. Kanske är det detta som får C att tveka. Maud Olofsson.

  Men det verkar finnas ännu en underliggande orsak…rörelse….. och det är bl.a. intresset från Pahlin och Löfgren från projektet ”Vindkraft -generator för hållbar utveckling”. De opererar nu efter flytt från Vindkraftcentrum inom Energidalen AB.

  Ihärdiga rykten gör gällande att även personer från kommunens näringslivsenhet är involverade i försöken att hjälpa Mittvind.

  På vems/vilkas initiativ ”informerade” Pahlin klockan 8.00- 9.00 i stora A salen före KF-mötet 25/11 om Flakaberget och andra aktuella vindkraftärenden? Varför fanns inte information om detta i kallelsen. Varför fanns inget i protokollet?

  Så här framställdes Flakaberget:

  -Har beviljats bygglov i två omgångar. Bygglovet är nu på väg att löpa ut. Byggstarten har försenats pga omständigheter vid samverkan med andra projekt i området.

  -Eftersom bygglovet är på väg att löpa ut behövs en ny tillståndsprövning för de planerade 7-9 verken.

  -Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)

  -Inget ytterligare ingrepp behövs för elledning. Flakaberget kan anslutas till den befintliga transformatorn i Betåsen via den redan planerade 130 kW-ledningen i anslutning till projektområdet.

  -Är i fas att påbörja allmänna samråd.

  Speciellt 3djr punkten är häpnadsväckande:

  • ”Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)”

  Detta presenterade alltså Pahlin på overhead drygt 2 år efter att den nu gällande ÖPn 2017 hade antagits och fullt ut ersatt den gamla, FÖP 2008 med tillhörande ”Vägledning”. Ändå drar han fram denna ”ursprunglíga” av ”vägledningen” till oigenkännlighet förvanskade FÖP 2008 och sätter den nu gällande ÖPn inom parentes!!!!!! Men hur tänkte han? Det finns väl gränser! På exakt samma försåtliga vis försöker nu Mittvind att slingra sig undan gällande ÖP. Exakt samma förljugna retorik. Och VEM släppte in Pahlin på KF med sådan uppenbart vinklad information? Och Varför????

  Kanske en del av svaret står att finna i artikeln ” Sollefteå och Kramfors inspireras av vindkraft i Skottland”, som i dag lagts ut på kommunens hemsida

  För den som är intresserad av vad som pågår finns mer information på  Energidalen AB.

  Där kan man läsa om planerna på en ny lokal energiöverenskommelse.

  Hur kan vi presumtiva offer runt om i kommunen påverka detta? Det är ju en ren tur att man överhuvudtaget blivit varse planerna på denna nya lokala energiöverenskommelse. Vad är det egentligen? Överenskommelse mellan vilka? Är det en fördjupning av -eller ett tillägg till ÖPn? Hur garanteras det medborgerliga inflytandet och insynen?

  Det krävs massor med grundläggande underlag, kompetens och konsekvensanalyser, öppenhet, offentligt deltagande, utställningar m.m. för att ändra en ÖP. Kanske borde man börja i rätt ända.

  Och kanske skall även frågan om vad vi skall använda mer vindkraftel till ställas. Och varför den skall produceras här, långt från konsumenterna.

  Nu är det av största vikt att alla vi medborgare håller koll på detta annars har vi hux flux en ”energiöverenskommelse” som sanktionerar vindkraft bakom huset.

  Tarabrita

   

   

   

   

  Lämna en kommentar